Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencja i archiwa

Archiwa

L.P

NAZWA

1

DZIENNIKI ZAJĘĆ-ARCHIWALNE

2

EWIDENCJA KADROWA-ARCHIWALNE

3

KSIĘGI PROTOKOŁÓW RAD PEDAGOGICZNYCH

Rejestry i ewidencje

L.P

NAZWA

1

EWIDENCJA KADROWA

2

LISTA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I NIEPEDAGOGICZNYCH

3

REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA PRZEDSZKOLA

4

DZIENNIK KORESPONDENCJI PRZYCHODZĄCEJ ORAZ WYCHODZĄCEJ

5

REJESTR UCHWAŁ RADY PEDAGOGICZNEJ

6

KSIĘGA KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ

7

REJESTR WYDANYCH ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA POSZCZEGÓLNY MIESIĄC/DZIAŁ/PARAGRAF

8

REJESTR UMÓW ZLECENIE

9

EWIDENCJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU-SYSTEM ATMS KIDS

10

EWIDENCJA CZASU PRACY PRACOWNIKA

11

EWIDENCJA PRACOWNIKÓW (SIO)

12

EWIDENCJA WYCHOWANKÓW (SIO)

13

EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA

14

REJESTR WYPADKÓW UCZNIÓW

15

REJESTR WYPADKÓW PRACOWNIKÓW

16

EWIDENCJA-KARTOTEKI ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE

17

REJESTR PIECZĘCI

18

EWIDENCJA WYJŚĆ W GODZINACH SŁUŻBOWYCH

19

SPRAWOZDAWCZOŚĆ SIO

20

ARKUSZ ORGANIZACYJNY

21

DZIENNIKI ZAJĘĆ

22

KSIĘGI INWENTARZOWE

23

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

24

REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA